2009 Dokumente


1654 Gelofte van Jan van Riebeeck

1838 Gelofte van Bloedrivier

1880 Gelofte van Paardekraal

1882 Proklamasie van Majuba

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Besluite

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging