2012 Dokumente


2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging

2012 Geloftevolk Volksvergadering te Majuba - Besluite

2012 Referaat - Die Liefde stig.

2012 Referaat - Die pad vorentoe

2012 Referaat - Eet van afgodsoffers

2012 Referaat - Geloftevolk binne dogmatiese verband

2012 Referaat - Grondwetlike ruimte vir die Huis van Bloedrivier

2012 Referaat - Jopie Fourie brief & Geestelike Reinheid...

2012 Referaat - Okkultiese simbole in volksmonumente

2012 Referaat - Vervulling v.d. 1838 Gelofte

2012 Referaat - Volkslied en die Christendom