Jaarprogramme

Die datums vir die 2022 vergaderings is soos volg:

Verbondsmaal        2022:  

Volkskonsilie          2022: 

Pinkster                  2022:

Volksvergadering   2022: 15-16 Oktober 2022 te Hoopstad Omgewing.(D.V.)  

 

Die datums vir verdere vergaderings sal jaarliks bekend gemaak word.

 

Indien u enige navrae het, kontak gerus die Kalenderkomitee van die GKK vir verdere navrae by inligting@volksvergadering.co.za