Jaarprogramme

Die datums vir die 2019 vergaderings is soos volg:

Verbondsmaal        2019:  19 April te Orania

Volkskonsilie          2019:  20-21 April te Orania

Pinkster                  2019:  18-19 Mei te Orania

Volksvergadering   2019:  14-15 September te Majuba

 

Die datums vir verdere vergaderings sal jaarliks bekend gemaak word. 

 

Indien u enige navrae het, kontak gerus die Kalenderkomitee van die GKK vir verdere navrae by vrkomitee@gmail.com