2010 Dokumente


2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging

2010 Finale Teokrasie Verslag van die Teokrasie Komitee

2010 Geloftevolk Volksvergadering te Nampo - Besluite

2010 Geloftevolk Volksvergadering te Nampo - Inligtingstuk

2010 Geloftevolk Volksvergadering te Nampo - Uitnodiging