Ordereelings

Die reëlings wat van krag is tydens volksvergaderings en volkskonsilies kan hieronder afgelaai word in PDF-formaat.

 

Ordereëlings - Kan u aflaai onder 2014.

 

Reg van toegang voorbehou - Kan u aflaai onder 2017.