Referate

Die onderstaande referate was aangebied deur volksgenote tydens vorige volksvergaderings en konsilies:

TEOKRASIE

2010 Finale Teokrasie Verslag van die Teokrasie Komitee
2011 Konsep Grondwet van die Teokrasie van Gelofteland
2013 Raadpleging - Teksverse en voorbeelde uit die Bybel
2014 Lotkroniek
Die Tweede Groot trek is hier

MEDIA

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2015 Brief - LGBT Kwessie
2015 Brief - Vermaning Grondroof
2015 Brief - Zuma aanslag op blanke Christendom.
2016-04-21 Brief aan die Blanke Protestantse Bevolking van Suid-Afrika
2017 Brief - 6 April as Geloftedag

GELOFTES

1654 Gelofte van Jan van Riebeeck
1835-1845 Voortrekkerstamouers
1838 Deelnemers aan die Slag van Bloedrivier
1838 Gelofte van Bloedrivier
1880 Gelofte van Paardekraal
1882 Proklamasie van Majuba
2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2011 Outentieke Gelofte van Bloedrivier
2016 Referaat - Die 1939 Voortrekkerhoogte Broederskap Ooreenkoms - Hertoewyding
2017 Brief - 6 April as Geloftedag

EIENDOMSREG

2014 Referaat - Die aarde behoort aan die Here
2014 Referaat - Het ons die grond gesteel

BYBELVERTALING

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2012 Referaat - Bybelvertalings
2013 Referaat - Afrikaanse Bybel as ware weergawe v.d. Woord van
2013 Referaat - Bybelvertaling oorsig (Dr. Jeanette Erasmus)

BEVEILIGING

2013 Artikel - Dan skiet jy
2015 Referaat - Handleiding vir huis en haard beskerming

2019 REFERATE

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2019 Referaat - Ps 78 v 3-7 Tienie Dumas
2019 Referaat - Ps 78 v 38 Lourens Joubert
2019 Referaat - Ps 78 v 44 Flip Swanepoel
2019 Referaat - Ps 78 v 52 Johan Cloete
2019 Referaat - Ps 78 v 54 Heinrich Haveman
2019 Volkskonsilie te Orania - Handelinge

2018 REFERATE

2018 Referaat - Christen teokrasie as alternatief vir multikulturele demokrasie
2018 Referaat - Gee ons volksgeloftes aan ons vestigingsreg
2018 Referaat - Geestelike en statutêre volkshervorming
2018 Referaat - Geloftevolk se verhouding met haar Koning
2018 Referaat - Getuienis van Skrifgetalle in ons Volk se geskiedenis
2018 Referaat - Koninklike Priesterdom ooreenkomstig 1 Pet 2v9
2018 Referaat - Oorsake en gevolge van die heersende strafgerig
2018 Referaat - Uitvoerbaarheid van vryheid, gelykheid en broederskap
2018 Referaat - Waarom die teendeel van Ps23 heersend is oor die Geloftevolk
2018 Referaat - Waarom Goeie Vrydag se datum verander elke jaar
2018 Referaat - Wat het julle nou gedoen

2017 REFERATE

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2017 Referaat - Belangrikheid van Familiestrukture
2017 Referaat - Gemeenskapsontwikkeling vir die volksbinding van ons jeug
2017 Referaat - Gesinsrehabilitasie
2017 Referaat - Implikasies vd Regsgeding
2017 Referaat - Invloed van die Hervorming
2017 Referaat - Invloed van die Waldense
2017 Referaat - Jaarlikse bywoning van Geloftefeeste
2017 Referaat - Profesie√ę en die 3de WO
2017 Referaat - Uitlewing van ons Dissipelskap
2017 Referaat - Verantwoordelikheid teenoor ander volke van die kudde

2016 REFERATE

1835-1845 Voortrekkerstamouers
1838 Deelnemers aan die Slag van Bloedrivier
2016 Referaat - Behoud van Karakterdiversiteit
2016 Referaat - Die 1939 Voortrekkerhoogte Broederskap Ooreenkoms - Hertoewyding
2016 Referaat - Erkenning van die Koningskap van Jahshua Messias
2016 Referaat - Omvang van die stigting van die Huis van Bloedrivier
2016 Referaat - Skrituurlike en Geskiekundige evangelisaie van die Verbondsvolk
2016 Referaat - Skuil by die Allerhoogste
2016 Referaat - Teokrasie vs. Demokrasie
2016 Referaat - Totstandkoming vd volksgemeenskap in Koning Yahshua ons Messias
2016 Referaat - Waar is My Eer

2015 REFERATE

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2015 Referaat - Eerbetoon aan Christus
2015 Referaat - Herkenning en erkenning van strafgerig
2015 Referaat - Morele basis van vryheidsinisiatiewe. (AB)
2015 Referaat - Morele basis van vryheidsinisiatiewe. (HM)
2015 Referaat - Profetiese vrywording.

2013 REFERATE

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2013 Referaat - Afrikaanse Bybel as ware weergawe v.d. Woord van
2013 Referaat - Afsondering as Bybelse opdrag ter stigting van G
2013 Referaat - Bileamsleer
2013 Referaat - Broederskap
2013 Referaat - Bybelvertaling oorsig (Dr. Jeanette Erasmus)
2013 Referaat - Heiligmaking
2013 Referaat - Nuwe Testamentiese begrip van strafgerig. (JvZ)
2013 Referaat - Nuwe Testamentiese begrip van strafgerig. (RvdM)
2013 Referaat - Regverdigmaking en Heiligmaking (Tabernakel)
Referaat 2013 - Regverdigmaking en Heiligmaking (TD)

2012 REFERATE

2012 Referaat - Bybelvertalings
2012 Referaat - Die Liefde stig.
2012 Referaat - Die pad vorentoe
2012 Referaat - Eet van afgodsoffers
2012 Referaat - Geloftevolk binne dogmatiese verband
2012 Referaat - Grondwetlike ruimte vir die Huis van Bloedrivier
2012 Referaat - Jopie Fourie brief & Geestelike Reinheid...
2012 Referaat - Okkultiese simbole in volksmonumente
2012 Referaat - Vervulling v.d. 1838 Gelofte
2012 Referaat - Volkslied en die Christendom

2011 REFERATE

2009 Geloftevolk Volksvergadering te Vegkop - Uitnodiging
2011 Referaat - Apartheid en sonde.
2011 Referaat - Herkoms v.d. Geloftevolk
2011 Referaat - TK verslag oor mees outentieke Gelofte
2011 Referaat - Wet of genade?

2010 REFERATE

2010 Finale Teokrasie Verslag van die Teokrasie Komitee